Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες

Αρχική σελίδα >> Υπηρεσίες >> Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες
experteampuzzle

Ιδιαίτερες – Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες (Τailor Made Services)

  • Oλική διαχείριση σοβαρών και πολύπλοκων ζημιών εμπορικών / βιομηχανικών κινδύνων (Major and complex loss management)
  • Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (Global and corporate account management)
  • Aντιμετώπιση καταστροφικών κινδύνων (Catastrophe Response)