Οργανόγραμμα

Η δομή της EXPERTEAM παρουσιάζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα, όπως υπαγορεύεται από τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης των επιχειρήσεων και ειδικότερα της οργάνωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Οργανόγραμμα