Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αποτελεί τον θεμελιώδη κανόνα μας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η Ολοκληρωμένη και Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας, η οποία βασίζεται στις εξής αρχές :

  • Στην Άμεση ανταπόκριση και συνεχή παρακολούθηση κάθε υπόθεσης.
  • Στην Τεκμηριωμένη και Αξιόπιστη Πραγματογνωμοσύνη.
  • Στην Υποστήριξη κάθε υπόθεσης μέχρι την τελική διευθέτησή της.

Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ”EXPERTEAM” είναι η μοναδική Eταιρία πραγματογνωμόνων στον Ασφαλιστικό Χώρο που :

  • Εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008
  • Τα στελέχη της διαθέτουν πιστοποιημένη Ασφαλιστική Παιδεία
  • Οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται συλλογικά από ομάδα πραγματογνωμόνων.