Διακανονισμός – Διαιτησία

Αρχική σελίδα >> Υπηρεσίες >> Διακανονισμός – Διαιτησία
Closeup of a business hand shake between two colleagues

Η EΧPERTEAM διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και αναλαμβάνει τον φιλικό – εξωδικαστικό διακανονισμό των ζημιών μεταξύ των Ασφαλιστικών εταιριών και Ασφαλισμένων διασφαλίζοντας αμερόληπτη και ακριβοδίκαιη αποτίμηση του προς αποζημίωση ποσού.